Din 2011 versiunea română a paginii de web www.mentalmap.org este întreţinută de Fundaţia Integratio
The Romanian pages of Mentalmap.org are maintained by Integratio Foundation.

Despre proiect

Modul în care folosim spaţiul rearanjează în conştiinţa noastră imaginea reală a unei aşezări. Distanţele pe care le cutreierăm zilnic ne par mai scurte, iar despre locurile pe care le vizităm mai rar credem că sunt departe. Mediul nostru înconjurător ni se pare familiar, iar alte părţi ale oraşului ni se par străine. Ce este departe şi ce este aproape, ce este familiar şi ce este străin, se bazează întotdeauna pe sentimente subiective, în funcţie de experienţe, motivaţii, abilităţi preliminare. Harta mentală "este un proces alcătuit dintr-o serie de procese psihologice, care observă, codifică, stochează, şi decodifică informaţiile care se referă la mediul spaţial de toate zilele" (Downs & Stea 1973). În acest sens, este o caracteristică a conştiinţei care se află în mintea noastră. În momentul în care un cercetător redactează o hartă mentală se ocupă cu cartografierea hărţilor, adică cu colectarea şi interpretarea hărţilor mentale din mintea noastră.

Prelucrarea datelor cu ajutorul calculatorului a devenit mai puţin costisitoare de la sfârşitul anilor optzeci, creând o oportunitate pentru verificarea empirică a diferitelor modele de cercetare teoretice, sau a celor care se bazau pe simulări sau documentaţii. În 1993, Barbara Tversky a stabilit trei grupuri ale redactării unei hărţi mentale, în afară de harta cognitivă, colajele cognitive care au la bază abordarea constructivistă, şi modelele spaţiale mentale (Tversky 1993).

MMap: mental mapping in Hungarian - Romanian cooperation este un proiect comun al Asociaţiei de Cercetare Innoratio din Szeged şi al Fundaţiei Integratio din Timişoara şi este finanţat din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Fondul European de Dezvoltare Regională a Uniunii Europene (2007 – 2013 HURO/0901/059/2.2.4).

Proiectul are ca obiectiv traducerea în limba română şi maghiară a software-ului de cercetare Mmap 1.0, care analizează datele specifice metodei sociale de hărţi mentale. Totodată prin proiect se planifică dezvoltarea programului Mmap 2.0, o versiune îmbunătăţită a software-ului şi organizarea a două conferinţe şi dezvoltare a două materiale ştiinţifice cu tema cercetării prin metoda hărţii mentale.

Programul va fi derulat în perioada octombrie 2010 – septembrie 2011.

Bibliografie

Robert M. Downs şi David Stea 1973: Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products. In: Downs şi Stea (coord.): Image and Environments. Chicago: Aldine Publishing
Tversky, Barbara 1993: Cognitive Maps, Cognitive Collages and Spatial Mental Models. In: Frank, Andrew U. şi Irene Campari (coord.): Spatial Information Theory: A Theorethical Basis for GIS. Lecture Notes in Computer Science 716: 14-24. Berlin: Springer