Din 2011 versiunea română a paginii de web www.mentalmap.org este întreţinută de Fundaţia Integratio
The Romanian pages of Mentalmap.org are maintained by Integratio Foundation.

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE ŞI WORKSHOP

În 27 septembrie, la Centrul Adam Müller-Guttembrunn a avut loc Conferinţa interdisciplinară în problematica Mental Map organizată de Fundaţia Integratio din Timişoara. Această conferinţă este parte a proiectului MMap: mental mapping in Hungarian - Romanian cooperation din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Fondul European de Dezvoltare Regională a Uniunii Europene (2007 – 2013 HURO/0901/059/2.2.4).


În cadrul evenimentului, în prima parte a conferinţei, specialiştii din cele două ţări au dezbătut temele cercetării "Hărţi mentale în colaborare româno-maghiară", ce a devenit cunoscut sub prescurtarea "MMAP", şi este rezultatul colaborării dintre Atelierul de Cercetare Innoratio din judeţul Csongrád (partenerul leader în proiect) şi Fundaţia Integratio din Timişoara. Toró Tibor, reprezentant al Fundaţiei Integratio a prezentat proiectul, metodele hărţii cognitive în cooperarea româno-maghiare. Pe el l-a urmat Letenyei László, specialist în mental mapping, cu prelegerea "Ce este metoda hărţii cognitive?", o prezentare metodologică şi teoretică de fapt. Dukász Magor a urmat cu prezentarea software-ului de cercetare a hărţilor mentale Mental Map 1.0 şi Mental Map 2.0.


După o scurtă pauză conferinţa a continuat cu un workshop despre posibilitatea de folosire a cercetării hărţilor mentale, la care au participat specialiştii prezenţi.


Obiectivul proiectului a fost exploatarea şi dezvoltarea avantajului ştiinţific, care este caracteristic procesului de hărţi mentale în acest moment. Având în vedere că rezultatele informaticii şi a psihologiei de mediu devin din ce-n ce mai apropiaţi, disciplina de hărţi mentale este foarte aproape de o mare realizare. Preferabil ar fi ca cercetătorii din regiune ar fi mai activi ceea ce priveşte procesul de hărţi mentale. Provocarea cea mai mare din zilele noastre este una metodologică, şi nu una practică. Adică: cum putem să folosim tehnicile de psihologie calitativă, care deseori sunt bazate pe desene şi desenare, în prelucrarea datelor, în aşa fel încât în acest proces persoana să aibă rolul central. Privind această provocare ştiinţifică încearcă să ajute cercetarea MMAP, al cărui obiectiv este dezvoltarea de metodologie şi elaborarea a noi algoritme.


În cadrul proiectului s-a realizat traducerea software-ului Mental Map Editor 1.0 în română şi maghiară şi în cadrul unui studiu de fezabilitate am încercat să elaborăm proiecte de algoritme noi, care pe lângă procesul de hărţi mentale, ar putea fi utilizate şi în alte teritorii disciplinare.Comunicat al Fundaţiei Integratio din Timişoara